O firmie

Szanowni Państwo

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w branży BHP, dzięki czemu mogę fachowo wspierać swoich klientów zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Oferuję współpracę na dogodnych warunkach, dopasowaną indywidualnie do potrzeb kontrahenta , najwyższą jakość i rzetelność szkoleń. Zadowolenie klienta jest moim nadrzędnym celem.

Będę niezwykle usatysfakcjonowany jeżeli wizyta na mojej stronie zachęci Państwa do rozpoczęcia współpracy.

Moja oferta to przede wszystkim stała obsługa firm w zakresie bhp I ppoż a także szkolenia bhp, usługi bhp I ppoż.


Oferuję pełen zakres usług BHP i PPOż zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla dużych i małych firm:

 • Szkolenia bhp, ppoż, pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Okresowa kontrola stanu BHP z protokołem Nadzorowanie terminów szkoleń
 • Doradztwo w ramach interpretacji przepisów BHP i metod ich spełniania
 • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • Obsługa i dokumentacja zdarzeń wypadków przy pracy
 • Badania warunków środowiskowych i narażenia na czynniki szkodliwe
 • Instrukcje stanowiskowe
 • karta oceny wysiłku fizycznego (wydatek energetyczny)
 • pełna dyspozycyjność , dojazd do klienta

Moim klientom gwarantuję kompleksową obsługę w zakresie BHP, pełen profesjonalizm , terminowość w realizacji zleceń a także atrakcyjne warunki cenowe, indywidualnie dobrane do każdego klienta.


Pomagam pracodawcy wypełnić obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy zgodnie z Art.

§1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

§2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,