Szkolenia okresowe

Każdy pracownik odbywa szkolenie okresowe w zależności od grupy zawodowej:

  • pracownicy administracyjno- (nauczyciele, lekarze, farmaceuci, przedstawiciele handlowi, pielęgniarki, handlowcy  itp.)  co 6 lat
  • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami co 5 lat
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni co 5 lat
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych  co 3 lata

Na stanowiskach pracy na których występują prace szczególnie niebezpieczne częstotliwość przeprowadzania szkoleń co 1 rok


Prace szczególnie niebezpieczne:

  • Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
  • Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
  • Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
  • Prace na wysokości (prace powyżej 1m) - Inne wskazane przez pracodawcę