Usługi BHP

Usługi BHP

 • szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
 • stała obsługa BHP i PPOŻ ( outsourcing)
 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • opracowywanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż.,
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych,
 • opracowywanie instrukcji BHP do maszyn i urządzeń,
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,
 • ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP oraz sporządzanie analiz, raportów i harmonogramów działań naprawczych,
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP,
 • opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP,
 • audyty stanu BHP,
 • sporządzanie karty oceny wysiłku fizycznego (wydatek energetyczny)

Moim klientom gwarantuję kompleksową obsługę w zakresie BHP, pełen profesjonalizm , terminowość w realizacji zleceń a także atrakcyjne warunki cenowe, indywidualnie dobrane do każdego klienta.

Usługi realizowane przeze mnie mogą stanowić formę jednorazowych zleceń, bądź miesięczną obsługę na podstawie umowy z Klientem.


Jestem gotów nawiązać współpracę w dwojaki sposób:

 • jako służba bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, na podstawie umowy o pracę
 • pełnienie zadań służby BHP jako specjalista z poza zakładu pracy, (Po podpisaniu umowy Klient formalnie tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie i wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego przez Kodeks pracy – tj. zapewnienie wykonywania zadań służby BHP wynikających z artykułu 237¹¹ Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 roku w sprawie służby BHP (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704).

Pełnienie zadań służby BHP może polegać na:

 • usługach jednorazowych (realizowane na podstawie zlecenia Klienta)
 • kompleksowej usłudze, realizowanej w sposób ciągły, na podstawie podpisanej umowy o współpracę
 • powierzeniu obowiązków służby BHP specjalistom z poza zakładu pracy, czyli firmie zewnętrznej ( dotyczy pracodawców zatrudniających do 100 pracowników)